13 listopada 2015

Jestem zmęczony.Nie wiem jak, ale stało się, że ludzie uwierzyli, że umiem opowiadać. Coś. Mam opowiadać coś. Przypomnieć, wymyślić, opowiedzieć. Nie mam o to pretensji. Prosić o to można. Tylko nie oczekuj, że dam radę opowiedzieć...

... coś. Kiedy nie mam nic. Strzępki wspomnień, jak z Archivio Segreto. Każdy dzień to dzień świstaka w Sztokholmie, bo mówię sobie, że mi tu dobrze. Jeden rzucił pierwszy, reszta myśli, że to pozwolenie. Przestałem się nawet bać tego spojrzenia z luster, bo znam gorszych ludzi, których już oswoiłem. Gościłem Rodrigo Borgia'e dusz, więc wszystko teraz wewnątrz popada w ruinę...Chciałbym jeść tylko żelki, słuchać tandetnej muzyki, tańczyć i drzeć mordę o północy na środku ulicy, śmierdzieć wódką i rozpalać ognisko gotówką, bo po co mi ona. Chciałbym zasypiać codziennie w innym miejscu na ziemi, nie mieć kodeksów i praw, budzić się rano w białej pościeli, leżeć z kimś na wznak, nie mieć sobie nic za złe.

Więc opowiem Ci... coś. Jest później niż Ci się wydaje. Dla pewnych rzeczy za późno, ale żal to zostawić, boli, żeby to przyznać.

_____________


I do not know how, but it happened that people believe that I can tell. Something. I have to tell you something. Remind, invent, tell. I have no soreness about it. You can ask for it. Just do not expect that I'll can to tell...

... something. When I have nothing. Scraps of memories, like the Archivio Segreto.Every day is Groundhog Day in Stockholm, because I tell myself that I well here. One threw first, the rest think it permission.I stopped even afraid to look the mirror, because I know worse people they've tamed. The guest of my soul Rodrigo Borgia, so everything inside now falling into disrepair...

I would only eat jelly beans, listen to trashy music, dance and yell at midnight in the middle of the street, smell vodka and kindle fire cash, for what it me? I would fall asleep every day in a different place on earth, does not have the codes and laws, wake up in the morning in white sheets, lie with anyone anyhow, I do not have anything too bad himself.

So I tell you ... something. It's later than you think. For certain things too late, but I regret it leave, it hurts to admit it.